Kuran sayfa sayısı


Kur' an- ı kerim toplam 604 sayfadan oluşmaktadır. bu ana bölümlere sure denir. fakat kur' an- ı kerim' in girişinde ve bitişinde yer alan süslemeler sayfa olarak alınmamaktadır. 30 cüz ve her cüz 20 sayfadan oluşmaktadır. kur' an- ı kerim tam olarak 604 sayfadır.

her ne kadar halk arasında kur’ an’ daki ayet sayısının 6666 olduğu yönünde yaygın bir söylem varsa da doğrusu bu rakamın 6236 olduğudur. sureleri oluşturan her bir cümle ise ayettir. bu nedenle 600 sayfadır. 30 cüz ve her cüz 20 sayfadan oluşur dolayısıyla kuran sayfa sayısı 600 sayfadır kur' an- ı kerim.

bunun 4 sayfası girişten ve bitiş süslemelerinden oluşur. bu sebeple kur' an- ı kerim toplam 600 sayfa olarak. kur' anı- kerim toplamda 604 sayfadan oluşmaktadır. kuran kaç ayettir? sureleri oluşturan cümlelere ayet denir. kur' an- ı kerim' in ilk 4 sayfası girişten ve süslemelerden oluşmuştur.

kur' an- ı kerim ana bölümlere ayrılmıştır. kur' an- ı kerim 114 sure, 6666 ayet, 30 cüz ' den oluşur. kuranda kaç sayfa sure ve cüz vardır? kuran- ı kerim 114 sure, 600 sayfa ve 6666 ayetten oluşmaktadır şeklinde ezbere bildiğimiz bilgi, aslında tam olarak doğru değildir. bu sayfalar sayılmazsa kur' an 600 sayfadan oluşmaktadır. arapça kur' an ve elmalili meali - sureler alfabetik sıraya göre. kur' an- ı kerim' de oluşan ana bölümlere ise sure adı verilir. kur' an- ı kerim 114 sure, 6666 ayet, 30 cüz' den oluşur. kur’ an- ı kerim, hz.

geriye kalan 4 sayfa ise ilk sayfalarda girişlere ve son sayfalarda; ihlas, felak ve nâs surelerine yer verilir. sayfa 580 cüz 29' un son sayfasıdır geriye kalan sayfalar da cüz 30 olarak devam eder. din işleri yüksek kurulu başkanlığı, ayet sayısıyla ilgili şu açıklamayı yapmıştır: " bilindiği gibi âyet, kur’ an cümlelerine verilen isimdir.


Galaxy samsung