Alçak basınç yüksek basınç


Alçak basınçlar sıcaklığa ya da günlük harekete bağlı oluşabilmektedir. hava basıncının düşük olduğu bu alana alçak basınç alanı denir. 1013 mbar’ dan daha düşük basınç değerlerine alçak basınç, 1013 mbar’ dan daha fazla basınç değerlerine yüksek basınç denir. ekvator’ da yer alan alçak basıncın oluşumu sıcaklık kökenlidir.

alçak basınç ( siklon) atmosferdeki basınç oranı 1013 milibardan düşük olursa, alçak basınç denir. genellikle alçak basınç yüksek basınç orta enlem ılıman bölgelerde düşük basınç meydana gelir. yüksek basınç ve alçak basınç etkileri basınç merkezleri arasından alçak basıncın ( siklon) etkili olduğu yerlerde, 1013 milibardan daha az atmosfer basıncına rastlanır. artan hareketle moleküller birbirinden uzaklaşır. alçak basınç ve yüksek basınç karşılaştırması atmosfer basıncı?

alçak ve yüksek basınç alanı nedir? alçak basınç nedir? alçak basınç ve yüksek basınç karşılaştırması atmosfer basıncı, atmosferdeki gazların yeryüzüne uyguladığı kuvvettir. yükselen hava giderek soğur ve yoğuşur. yaz mevsiminde karalar, kış mevsiminde ise denizler sıcaktır ve buna bağlı olarak buralar alçak basınç özelliği göstermektedir. kısaca bilgi sıcaklığın yükselmesi ile hava moleküllerinin hareketi artar. 1013 milibardan düşük olan basınçlara alçak basınç ( siklon) yüksek olanlara ise yüksek basınç ( antisiklon) denir. alçak basıncın oluşumu nelerdir? 45° enleminde 15° c sıcaklıkta deniz seviyesinde ölçülen atmosfer basıncı 1013 mbar ya da 760 mm ile ifade edilir.

60° enleminde yer alan alçak basıncın oluşma nedeni ise kutup ve tropikal hava kütlelerinin karşılaşma alanı olmasından kaynaklıdır. alçak basınçlar çevresine göre basınç değerlerinin düşük olduğu merkezlerdir. hangi bölgelerde alçak basıncın oluşumu? alçak basınç alanı, çevredeki alanlardan daha düşük atmosferik basınca sahip bir alandır. termik yüksek basıncın olduğu yerlerde hava soğuk ve kuru olur. alçak basınç özellikleri; dikey yönlü hava basıncı hareketi görülür. kuzey yarım kürede saatin ters yönünde iken güney yarım kürede saat yönündedir. bu nedenle havadaki moleküllerin birbirine teması sonucu oluşan etki yani hava basıncı azalır. hangi basınç değerlerine alçak basınç denir?

basınç farkı olan noktalarda basınç yüksek’ ten alçağa doğru geçiş yapmaktadır. bu alanlarda, hava hareketleri çevreden merkeze doğrudur ve yükselici hava hareketleri görüldüğünden yıllık yağış daha fazla olur buna bağlı olarakda bitki örtüsü gürdür. bu değere normal atmosfer basıncı denir. havanın hareketi çevreden merkeze doğrudur. alçak basınç alanlarında yükselici hava hareketleri etkilidir. basıncın yeryüzündeki dağılışı aynı değildir.


Driver