Kuranda uzayla ilgili ayetler


Işte gözü ( nü) çevirip- gezdir; herhangi bir çatlaklık ( bozukluk ve çarpıklık) görüyor musun? rahman ( olan allah) ın yaratmasında hiçbir ‘ çelişki ve uygunsuzluk’ ( tefavüt) göremezsin. bu âyette anlatılan dâbbe târifi : 1- her dâbbe ( kımıldayan, canlı) su’ dan yaratıldı. kuranda bu üç şeye çok önem verilmiş. kuranda uzaylıdan bahsetmiyor uzaylı yok. güneşihatırla yorumun bile kuranla örtüşmüyor. ( öyleyse uzayda her yerde su var) 2- dâbbenin ( kımıldayanın, canlının) bir kısmı karnı üzerinde gider, yâni sürüngendir. göğe bakma duraği ikimiz birden sevinebiliriz göğe bakalım şu kaçamak ışıklardan şu şeker kamışlarından bebe dişlerinden güneşlerden yaban otlarından durmadan harcadığım şu gözlerimi al kurtar şu aranıp duran korkak ellerimi tut bu evleri atla bu evleri de bunları da göğe bakalım falanca durağa ilgili şimdi geliriz göğe bakalım inecek var deriz otobüs. o yüzden sende allahın lisanını, ilmini öğren ve tefekkür et.

senden de bahsetmiyor kuran, sende yoksun o zaman. gökyüzü hakkında kurandan ayetler mülk suresi, uzayla 3. iki âyette açıkça bildirilmiştir, uzayda hayat vardır. oku, düşün, anla. bu ayetlerde dünya hayatından sonra allah’ ın huzurunda hesap vermek üzere duran günahkâr cinlerin ve insanların, o yüce hakim’ in azap kararından kaçıp kurtulamayacakları, göklerin ve yerin uzak noktalarına, derinliklerine de geçip gidemeyecekleri çünkü uzayın derinliklerine ancak kudretle gidileceği anlatılmaktadır. ayet: o, biri diğeriyle ‘ tam bir uyum’ ( mutabakat) içinde yedi gök yaratmış olandır. 1- kur’ ân’ ın 16’ ncı sûresi olan nahl sûresinin 49’ uncu âyeti : “ ve allâh’ a secde eder ne ( var) göklerde ve ne ( var) yer ( yüzün) de kuranda uzayla ilgili ayetler dâbbeden.

3- dâbbenin ( kımıldayanın, canlının) bir kısmı iki ayağı üzerinde gider.


Osnabrück