Atatürk ün cumhuriyet ile ilgili sözleri


Memleket dayanışma isteyen bir birliğe muhtaçtır. cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlatınız. onun büyük devrimi “ cumhuriyet” oldu. ” cumhuriyetimiz öyle zannolunduğu gibi zayıf değildir.

yalnız muarızlarımızın insaflı olması lâzımdır. özgürlüğü ve barışı sever. biri milletin kararı, diğeri en acı ve zor şartlar içinde dünyanın takdirlerini hakkı ile kazanmaya layık olan ordumuzun kahramanlığı; bu iki şeye güvenir. » ey yükselen yeni nesil! atatürk türkiye için en uygun yönetim biçiminin cumhuriyet olduğunu gördü. şayet ölecek olursam, memlekete ait söylenecek hiçbir şeyim yoktur. • cumhuriyet fazilettir.

atatürk’ ün cumhuriyet ile ilgili sözleri: en güzel atatürk fotoğrafları. 71) türkiye devletinin şekl- i hükûmeti cumhuriyettir. 1924 atatürk’ ün söylev ve demeçleri, cilt ii. işte atatürk' ün cumhuriyet ile ilgili sözleri. mustafa kemal atatürk, işgal altında yok olmaya yüz tutmuş bir ülkeyi bağımsızlık ateşi ile bir araya getirdi, çağının ilerisinde bir devlet yarattı. her kanaat bizce muhteremdir. atatürk’ ün söylev ve demeçleri, cilt ii türkiye cumhuriyeti yalnız iki şeye güvenir. istikbal sizindir. canı pahasına da olsa, cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak güçtedir.

• cumhuriyet, demokratik idarenin tam ve mükemmel bir ifadesidir. bizce: türkiye cumhuriyet anlamınca kadın, bütün türk tarihinde olduğu gibi bugün de en muhterem mevkide, her şeyin üstünde yüksek ve şerefli bir mevcudiyettir. bunu yüreklere yerleştirmek için elverişli olan hiçbir durumu kaçırmayınız. 1923 ( atatürk’ ün s. çünkü yürürlükteki cumhuriyet yasaları atatürk ün cumhuriyet ile ilgili sözleri bu işleri temine yeterlidir. saksocu. alelâde politikacılıkla milleti parçalamak, hıyanettir. bu rejim, halkın gelişimini ve yükselişini sağlayan, onlardan. * “ türk ulusu büyüktür.

atatürk' ün cumhuriyet ile ilgili sözleri! samimî ve meşru olmak şartiyle her fikre hürmet ederiz. cumhuriyet düşünce serbestliği taraftarıdır. ve yaşatacaktır.


Simon