Hegemonik erkeklik


Hegemonik erkeklik, bahsedilen sebeplerle erkeklerin medyada temsili üzerinden de çalışılmış; araştırmacılar erkek dergilerinde, filmlerde, televizyon dizilerinde, reklamlarda, gazete haberlerinde, spor programlarında ve internet ortamında erkekliğin görünümlerini ve inşa sürecini incelemişlerdir ( erdoğan, ). 3- cinsel arzular ve şiddetler. kavram sadece erkekleri ve kadınları farklı konumlarda görmez, aynı zamanda bu kopuntuyu erkekler arasında da sürdürür. hegemonyal erkeklik, verili bir cinsiyet ilişkileri yapısında belirleyici konumda bulunan her erkeklik biçimini ifade eder.

feminist hareketi desteklemek anlamına gelen profeminizm, erkek- erkeklik ( ler) - hegemonik erkeklik kavramları ile feminizm ve erkeklerin karşılıklı ilişki- sini irdeleyecek, feminizmin yanında ( ya da içerisinde) erkeklerin yer alıp alamayacağını, ya da bunun gerekli olup olmadığını tartışmaya çalışacağım. ayrıca şunu da ekleyelim;. bu konum her zaman sorgulanabilir durumdadır ( connell, ). bu erkeklik, içinde erilliği ve heteroseksüelliği barındırır. öyle ki, çeşitli faktörlerle hegemonik erkeklik bu amaçtan ya da etkiden uzaklaşırsa bir ‘ erkeklik krizi’ hegemonik erkeklik doğuyor ve yeni ancak yine. bu yüceltilen erkeklik sadece kadınları değil aynı zamanda marjinal kabul edilen ( örneğin homoseksüeller) erkeklikleri de dışlar. edilen bu hegemonik erkeklik biçimi daima erkeklerin kadınlardan üstünlüğünü salık veren yapısal hakikat ile uyum içinde olmak zorundadır. hegemoni yüzünden kabul görmüş abartılı erkek davranışları. hegemonik erkekliği üç alt başlık içerisinde inceleyebiliriz 1- kadın ve erkek arasındaki iş bölümü.

2- devlet ve ordu gibi kurumların erkekler tarafından yönetilmesi gerektiği. hegemonik erkeklik zamana, topluma, kültüre göre değişen baskın erkeklik değerlerini temsil eder.


Memişoğlu